2. Türkiye Bilim ve Teknoloji Merkezleri Konferansı

11 - 12 Eylül 2018 / BURSA

Asger HØEG - ECSITE Fahri Üyesi

Asger Høeg, Danimarka’da bulunan Experimentarium Bilim Merkezi’nde 26 yıl yöneticilik yapmıştır. Ecsite Yönetim Kurulu'nda 20 yıldan fazla görev almış ve 2004-2007 yılları arasında Ecsite Başkanlığı görevini yürütmüştür. Asger Høeg, 2007'den beri Ecsite Fahri Üyesi’dir. 2012-2014 yılları arasında ASTC (Bilim ve Teknoloji Merkezleri Birliği) Yönetim Kurulu’nda ve 2008-2014 yılları arasında NSCF (Kuzey Ülkeleri Bilim Merkezleri Konseyi) Yönetim Kurulu’nda görev almıştır. Brorfelde Gözlemevi, Grungfos Üretim Tekniği Müzesi ve Kıbrıs Bilim ve Araştırma Merkezi'nin yönetim kurulu üyesidir. Asger Høeg, Asger Høeg Danışmanlık şirketinde danışmanlık yapmaktadır. Burada iletişim projelerinin tasarım, geliştirme, finansal analiz, yürütme, başlatma ve değerlendirme süreçleriyle ilgilenir. Ayrıca, üst düzey yöneticilere koçluk etme ve stratejik planlama sürecini destekleme gibi görevleri de yürütür.

Prof. Dr. Tateo ARIMOTO - Japonya Ulusal Politika Çalışmaları Enstitüsü - Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Politikaları Araştırma Merkezi

Prof. Dr. Tateo Arimoto, Tokyo’daki Ulusal Politika Çalışmaları Enstitüsü’nde (GRIPS) bulunan Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Politikaları Araştırma Merkezi’nde Başkan Yardımcılığı görevini yürütmektedir. Aynı zamanda Japonya Bilim ve Teknoloji Ajansı’nın (JST) asıl üyesidir. Eğitim ve Bilim Bakanlığı’nın Bilim ve Teknoloji Politikaları Bürosu’nda Genel Müdür, Bakanlar Kurulu’nun Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü’nde Yönetici Araştırma Görevlisi olarak görev yapmıştır. Japonya'da bilim, teknoloji ve inovasyon alanında kamu politikası oluşturma ve uygulama konusunda aktif bir rol oynamıştır.

Dr. Changyoung YOO - Güney Kore  Gwacheon Ulusal Bilim Müzesi

Dr. Changyoung Yoo, Gwacheon Ulusal Bilim Müzesi'nde Sergi Yönetimi Birim Müdürü olarak görev yapmaktadır. 2002 yılından beri bilim merkezinde çalışmaktadır. Müze inşaatı, müze planlaması ve sergilerin yönetimi konularında aktif roller üstlenmiştir.

Prof. Dr. Ahmet İlhan ŞEN - Hacettepe Üniversitesi

Fizik eğitimi alanında uzmandır. Yüksek lisansını Atom ve Molekül Fiziği konusunda yapmıştır. Doktorasını modern fiziğin öğretimi konusunda Almanya’da Münih Ludwig Maximilian Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Prof. Dr. Şen, 1993 yılından bu yana Hacettepe Üniversitesi’nde çalışmalarını sürdürmektedir. Modern fizik öğretimi, okul dışı öğrenme, kavram haritaları konularında çalışmalarına devam etmektedir. Okul dışı öğrenme konusunda çok sayıda ulusal ve uluslararası proje ve araştırmaları ve iki kitabı bulunmaktadır. “Okul Dışı Araştırma ve Uygulama Merkezi” kurucu başkanı, “İnformal Ortamlarda Araştırmalar Dergisi (Journal of Research in Informal Environments)” dergisinin kurucu editörüdür. 2012-2014 yılları arasında Fen Eğitimi ve Araştırmaları Derneği Başkanlığı’nı yürütmüştür.

Ömer KÖKÇAM - Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı

1986’da Erzurum’da doğmuştur. 2011 yılında Maltepe Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’nde lisans eğitimini alan Kökçam, çift anadal yaparak aynı yıl üniversitenin Sosyoloji Bölümü’nden de birincilikle mezun olmuştur. 2013 yılında Sosyoloji Bölümü’nde yüksek lisansını derece ile tamamlamıştır. Birçok projede aktif görev almış ve yöneticilik yapmıştır. Görev aldığı ve yöneticiliğini yaptığı projeler, çeşitli ulusal ve uluslararası ödüllere layık görülmüştür. 2012- 2017 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde Proje Koordinatörlüğü ve çeşitli kademelerde yöneticilik yapmıştır. İKİZİM-DER Kurucusu ve Başkanlığını yapan Kökçam, 2014-2017 yılları arasında Türkiye Gençlik Vakfı İstanbul Temsilciliği’nde koordinatörlük yapmış, bunların yanında birçok sivil toplum kuruluşu, hayır kuruluşlarında başkanlık, yönetim kurulu üyeliği gibi sosyal görevlerde bulunmuştur.

Doç. Dr. Uygar KANLI - Gazi Üniversitesi

Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Fizik Eğitimi Anabilim Dalı’ndan 1998 yılında mezun olmuştur. Aynı yıl Aksaray-Bağlıkaya İlköğretim Okulu’nda Fen Bilgisi öğretmeni olarak göreve başlamıştır. 1999 yılında araştırma görevlisi olarak Gazi Üniversitesi’ne geçiş yapmıştır. 2001 yılında “Fizik Öğretmenlerinin Hizmet İçi Eğitim Programlarının Etkinliği" konulu yüksek lisans çalışmasını, 2007 yılında “Laboratuvar Yaklaşımlarının Bilimsel Süreç Becerilerinin Gelişimine ve Kavramsal Başarıya Etkisi” konulu doktora çalışmasını tamamlamıştır. 2010 yılında Georgia State Üniversitesi’nde (ABD) misafir profesör olarak görev yapmıştır. Ankara Kalkınma Ajansı destekli “Polatlı Belediyesi Bilim Merkezi ve Uluğ Bey Gökevi”ni 2014 yılında kurmuştur. Okul-Bilim Merkezi işbirliğini güçlendirmeyi hedefleyen, TÜBİTAK 1001 programı kapsamında desteklenen ve 2018 yılında tamamlanan BİLMER projesinde araştırmacı olarak görev yapmıştır.

Ali ÇETİNKAYA - Konya Bilim Merkezi

1976’da Konya'da doğmuştur. Selçuk Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra aynı bölümde 2002 yılında yüksek lisansını tamamlamıştır. 2005 yılında New York CUNY Brooklyn College’da Bilgisayar Bilimleri üzerine master derecesi almıştır. Aynı alanda Selçuk Üniversitesi’nde doktora çalışmalarına devam etmektedir. New York CSI Complex System Inc. Banktrade ve Axispoint Inc. firmalarında yazılım geliştirici ve takım lideri olarak çalışmıştır. 2010-2013 yılları arasında Dünya Bankası danışmanlığı adı altında Sağlık Bakanlığı projeleri yürütmüştür. 2013 yılından itibaren Konya Bilim Merkezi Genel Müdürlüğü görevine devam etmekte ve aynı zamanda Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bilim Merkezleri Birliği (NAMES) Başkan Yardımcılığı görevini sürdürmektedir.

Dr. Naz BÖREKÇİ - Orta Doğu Teknik Üniversitesi

1995 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’nden lisans derecesini, 1997 yılında Bilkent Üniversitesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nden yüksek lisans derecesini, 2003 yılında University of Kent at Canterbury/KIAD’den doktora derecesini almıştır. 2003 yılından bu yana ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. 2004-2009 ve 2010-2011 yılları arasında bölüm başkan yardımcılığı görevini yürütmüştür. Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu Derneği üyesi olup 2004-2006 yılları arasında yönetim kurulu başkanlığı görevini yürütmüştür. Akademik ilgi alanları arasında tasarım yöntemleri, tasarım eğitiminde yaratıcılık, eğitimde üniversite-endüstri iş birliği ve herkes için tasarım konuları yer almaktadır.

Burçak MADRAN - Müzeolog ve Bilim Merkezleri Sergi Tasarımcısı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı mezunudur. Endüstriyel tasarımcı ve müzebilimcidir. Fransa'da Provence Üniversitesi'nde, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Lisansı ile Akdeniz Kültür Varlıkları yüksek lisansı yapmıştır. Yıldız Teknik Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalışmıştır. 2005 yılından bu yana ortağı olduğu Tetrazon Tasarım’da müze ve sergi planlama ve tasarımları üzerine çalışmaktadır. Çeşitli üniversitelerde sanat, müzecilik ve tasarım alanlarında dersler vermekte, tasarım, müze, kültür konularında yazılar yazmakta, halen üyesi olduğu Uluslararası Müzeler Konseyi’nin Uluslararası Arkeoloji ve Tarih Müzeleri Komitesi genel sekreterliğini yürütmektedir.

Fatih TERZİOĞLU - Bilim Merkezleri Kalıcı Sergi Üreticisi

1975’te Balıkesir’de doğmuştur. İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmuştur. Cadem CAD CAM Destek Merkezi A.Ş. firmasında optik tarama sistemleri uygulama mühendisi olarak çalışmıştır. THY Teknik A.Ş.’de uçak motoru revizyon atölyesinde atölye mühendisi olarak görev yapmıştır. Daha sonra, Cadem-Bursa’da otomatik kapı geliştirme ve imalatı, hızlı prototipleme sistemleri, L7 Sınıfı hafif ticari araç, ticari elektrikli araç ve aracın önemli bileşenlerinden lityum bazlı batarya paketi, kalıcı mıknatıslı senkron motor ve sürücüsü geliştirme projeleri ile Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi-Havadan Ağır projelerinde proje yürütücüsü olarak çalışmıştır. Halen, Cadem firmasında Ar-Ge bölümünden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

Gürcan DEMİRCİ - Bilim Merkezleri Gezici Sergi Üreticisi

1987’de Gümüşhane’de doğmuştur. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fizik Bölümü’nde lisans eğitimini tamamlamıştır. Proje tabanlı ürün geliştirme ve ticari olarak ürüne dönüştürülmesine yönelik yurt içi ve yurt dışında disiplinler arası projelerde görev almıştır. Öğrencilik yıllarındaki tecrübeleri ve girişimsel algıyla, alanının ihtiyaçları doğrultusunda deney malzemeleri, özel eğitim materyalleri, etkileşimli bilim sergileri ve bilim merkezi ürünleri üreten GES teknoloji firmasını kurmuştur. Kuruluşundan günümüze konsept bilim sergileri, etkileşimli müze alanları oluşturarak, Interstellar Uzay Sergisi, CERN’i Yeniden Keşfedin Sergisi, CSI Olay Yeri İnceleme Sergisi, Elazığ Bilim Merkezi Hayatımızdaki Bilim Sergisi üretim ve kurulumlarını gerçekleştiren firma, kamu ve özel sektörde çözüm ortağı olmaya devam etmektedir.

Murat BAKAN - Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi

1981’de Malatya’da doğmuştur. İlk ve orta öğretimini Malatya’da tamamlamıştır. İstanbul Teknik Üniversitesi, Tekstil Mühendisliği Bölümü ve Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümü’nden mezun olmuştur. Halen Uludağ Üniversitesi Otomotiv Yüksek Mühendisliği Bölümü’nde yükseköğretimine devam etmektedir. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresinde (BUSKİ) üç yıl kontrol mühendisliği yapmıştır. 2013 yılından beri Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi’nde yönetici olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda TÜBİTAK 4003 GUHEM projesini de yürütmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Dr. Kemal Taha HÜLAGÜ - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

1985’te Ankara’da doğmuştur. İlköğretimi İstanbul’da, orta öğreniminin bir kısmını ABD Oklahoma’da diğer kısmını İstanbul Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi’nde tamamlamıştır. Lise eğitimini 2003 yılında Kocaeli Anadolu Lisesi’nde tamamlamıştır. Lisans eğitimini 2004-2008 yıllarında İstanbul Ticaret Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı’nda tamamlamıştır. Lisans eğitimi ardından yüksek lisans ve doktora eğitimini Kocaeli Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı’nda tamamlayarak endüstri yüksek mühendisi unvanını almıştır. 2011-2013 arasında özel bir firmada üretim mühendisliği ve sonrasında üretim ve lojistik koordinatörlüğü yapmıştır. 2013-2015 arasında Müzeler Şube Müdürlüğü’nde Kocaeli Bilim Merkezi proje yürütücülüğü, 2014-2017 arasında Müzeler Şube Müdürlüğü’nde müdür yardımcılığı ve SEKA Kâğıt Müzesi koordinatörlüğü yapmıştır. 16 Ocak 2017 tarihinde Müzeler Şube Müdürlüğü görevine atanmış ve halen bu görevi sürdürmektedir.

Dr. Aygül KOYUNCU - Konya Bilim Merkezi

1977’de Konya’da doğmuştur. Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü’nden mezun olduktan sonra Fizikokimya Anabilim Dalı’nda yüksek lisans ve doktora derecesi almıştır. Özel bir şirkette dış ticaret müdürü ve Selçuk Üniversitesi Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksek Okulu’nda öğretim görevlisi olarak çalışmıştır. 2013 yılından itibaren Konya Bilim Merkezi Eğitim Departmanı Koordinatörü olarak görev yapmaktadır. 2018 yılından itibaren de TÜBİTAK Bilim Çocuk Dergisi Yayın Danışma Kurulu’nda görevine devam etmektedir.

Prof. Dr. Salih ÇEPNİ - Uludağ Üniversitesi

Lisansını Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi Fizik Öğretmenliği programında, yüksek lisansını Kanada’nın New Brunswick, doktorasını İngiltere’nin Southampton Üniversitesi’nde Fen Eğitimi alanında tamamlamıştır. 1997-1999 yılları arasında YÖK/ Dünya Bankası Milli Eğitimi Geliştirme Projesinde görev almıştır. Altı yıl TÜBİTAK SOBAG’da Danışma Kurulu ve Yürütme Kurulu Üyeliği yapmıştır ve TÜBİTAK Bilim Teknik Dergisi Yayın Danışma Kurulu’nda görev almıştır. Fen Bilimleri programlarının (Fen Bilgisi, Fizik, Kimya ve Biyoloji) gelişiminde ve Fizik ders kitaplarının yazımında editör ve yazar olarak uzun yıllar çalışmıştır. Ayrıca çalışma grubuyla birlikte www.fenegitimi.com adlı internet sitesi, Uluslararası Journal of Turkish Science Education (TUSED) (www.tused.org) ve Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Dergisi’ni (http://dergipark.gov.tr/fmgted) kurmuştur.

Mehmet ARDIÇ - Ankara Büyükşehir Belediyesi Feza Gürsey Bilim Merkezi

1975’te Malatya’nın Doğanşehir İlçesi’nin Polat Kasabası’nda doğmuştur. Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği’nden mezun olmuştur. 1995 yılında üniversite öğrencisi iken kısmi zamanlı olarak Feza Gürsey Bilim Merkezi (FGBM)’nde rehber olarak çalışmaya başlamıştır. 1999 yılında tam zamanlı olarak rehber, 2002 yılında Bilim Merkezi Şefi, 2009 yılında Uzman Yardımcısı, 2012 yılında Bilim Merkezi Uzmanı olmuştur. 2014 yılından bu yana FGBM Sorumlusu olarak görev yapmaktadır.

Suat ŞAHİN - Kayseri Bilim Merkezi

Lisans eğitimini Karadeniz Teknik Üniversitesi, Biyoloji Öğretmenliği bölümünde yüksek lisansını ise Erciyes Üniversitesi, Fizyoloji Anabilim Dalı’nda tamamlamıştır. Milli Eğitim Bakanlığı’nda Biyoloji öğretmeni olarak, Ar-Ge birimlerinde proje koordinatörü olarak çalışmıştır. STEM ve Okul Dışı Öğrenme Ortamları ile ilgili proje ve çalışmalar yürütmektedir. Bu alanlarla ilgili makale ve bildiriler yayımlamıştır. 2016 yılından itibaren Kayseri Bilim Merkezi’nde yöneticilik görevini sürdürmektedir.

Emre ÖZEL - Bayburt Beşpınar Köyü Şehit Gürcan Yavuz Ortaokulu

Gazi Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği’nden 2009’da mezun olmuştur. 2010’da özel bir kolejde kısa bir süre görev aldıktan sona yine aynı yıl şu an görev yapmakta olduğu Bayburt Beşpınar Köyü Şehit Gürcan Yavuz Ortaokulu’nda göreve başlamıştır. 2014 yılında ise Erzurum Atatürk Üniversitesi’nde yüksek lisansa ve 2017 yılında Anadolu Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde lisans eğitimine başlamıştır. Okulunda göreve başladığı ilk günlerden bu zamana dek öğrencilere okulu sevdirme, okulun alışagelmiş boyutundan öte sıra dışı çalışmalara imza atmaya çalışmıştır. Köy şartlarında bulunan bu eğitim yuvasının olumsuzluklarını en aza indirgeyerek koşulların yetersizliğinden yakınmadan bir şeyler ortaya konulabileceğinin inancı içerisinde olmuştur.

Doç. Dr. Yunus Eren KALAY - Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü’nden 2001 yılında lisans ve 2003 yılında yüksek lisans derecelerini, 2009 yılında ise ABD’de Iowa State Üniversitesi’nden doktora derecesini almıştır. 2009 ve 2010 yılları arasında ABD Enerji Bakanlığı’na bağlı çeşitli laboratuvarlarda doktora sonrası araştırmacı olarak araştırmalarını sürdürmüştür. 2011 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü’nde yardımcı doçent olarak çalışmaya başlamıştır. 2014 yılında doçent derecesini alan Dr. Kalay, halen Orta Doğu Teknik Üniversitesi Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. ODTÜ Toplum ve Bilim Uygulama ve Araştırma Merkezi başkanıdır ve ODTÜ Bilim İletişimi Grubu kurucusudur.

Nihat ERDOĞAN - Mardin Müzesi

1972’de Tunceli Mazgirt’te doğmuştur. Lisans eğitimini Atatürk Üniversitesi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümünde (1996), lisansüstü eğitimini ise Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müze Eğitimi Bölümü’nde tamamlamıştır (2013). Mardin Müze Müdürlüğü tarafından yayımlanan çok sayıda yayına yazar, editör ve yayın koordinatörü olarak katkı sunmaktadır. 2000-2008 yılları arasında Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nde arkeolog olarak, 2008 yılından bugüne ise Mardin Müze Müdürlüğü’nde müze müdürü olarak görev yapmaktadır.

Prof. Dr. İsmail KOCAÇALIŞKAN - Yıldız Teknik Üniversitesi

1955’te Bolu ili Mudurnu ilçesi Ekinören köyünde doğmuştur. Lisans eğitimini Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü’nde tamamlamıştır. 1980 yılında aynı bölümde asistan olarak göreve başlamıştır. UNESCO bursuyla 1984’te bir yıllığına Macaristan’ın Szeged Biyoloji Araştırma Merkezi’nde “Chlorella’dan Küçük Nüklear RNA’ların İzolasyonu ve Karakterizasyonu” konulu bir araştırmaya katılmıştır. 1986 yılında "Bitki Hormonlarının Patateste Polifenol Oksidaz Enzimi Üzerine Etkileri" konulu tez ile doktorasını tamamlamıştır. 1990 yılında doçent, 1997 yılında ise profesör olmuştur. Rektör Yardımcılığı, Dekanlık ve Bölüm Başkanlığı gibi çeşitli idari görevlerde bulunmuştur. Çok sayıda araştırma makaleleri ve bildirileri yayımlamıştır. “Bitki Fizyolojisi”, “Doku ve Hücre Kültürü Teknikleri”, “Biyoistatistik” ve “Allelopati” isimli ders kitapları yanında popüler dille yazılmış “Bitkiler Bize Neler Söyler?” adlı bir kitabı bulunmaktadır. 2010 yılından itibaren Yıldız Teknik Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nde görev yapmaktadır.

Dr. Yasemin ÖZDEM YILMAZ - Gaziosmanpaşa Üniversitesi

1982’de Eskişehir’de doğmuştur. 2003 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği lisans programından mezun olduktan sonra 5 yıl süre ile öğretmenlik yapmıştır. Akademik çalışmalarda bulunmak üzere dönüş yaptığı ODTÜ’de, 2009 yılında yüksek lisans ve 2014 yılında doktora çalışmasını tamamlamıştır. 2015-2016 yıllarında Great Lakes Science Centre (OH, ABD) bilim merkezinde okul dışı öğrenme ortamları üzerine doktora sonrası çalışmalarında bulunmuştur. Bilim merkezlerinde edindiği deneyimler ile TÜBİTAK tarafından desteklenen bilim merkezlerinde uygulanmak üzere içerik geliştirerek ve yeni kurulmakta olan bilim merkezlerine danışmanlık vererek katkıda bulunmaktadır. Ayrıca TÜBİTAK tarafından bilimsel araştırma projeleri (1001) kapsamında desteklenen ve bilim merkezleri ile okul iş birliğini geliştirmeye yönelik ve öğretmen ve eğitmenlerin bu alanda yetiştirilmesinde önemli bulgular ortaya koyan BİLMER projesinde araştırmacı olarak yer almıştır. TÜBİTAK Bilim Çocuk Dergisi Yayın Danışma Kurulu’nda görev yapmaktadır ve halen Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nde Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı’nda Öğretmen Eğitimi ve Bilim Merkezleri üzerine ulusal ve uluslararası çalışmalar ve projelerde görevine devam etmektedir.

ADRES

Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı

Bilim Merkezleri Müdürlüğü

TELEFON

0(312) 298 95 21

E-POSTA

iletisim@tubitemkonferansi.org